KONTURA D.O.O. BLED

Projektivni biro.

Projekt od A-Ž

Priprava projektne dokumentacije od idejne zasnove, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo in projekta izvedenih del.

Vodilne mape

Specializirani v pripravi vodilne mape v projektih za gradbeno dovoljenje.

Krajinska arhitektura

Projektiranje privatnih vrtov, otroških in športnih igrišč, rekreacijskih in zelenih površin, trgov in drugih javnih površin.

Svetovanje

Svetujemo na področju posegov v prostor, prenov objektov, možnosti za gradnjo in ostalih vprašanj vezanih na prostor in arhitekturo.